Cvičíme v starej Valaskej v budove vedľa Hasičskej zbrojnice. 

Streda        18:45 - 19:45