Vo svete plnom zhonu a chaosu je dôležité nájsť si čas na seba a na svoje vnútro. Vedieť sa stíšiť a počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý je častokrát v denno dennom chaose utláčaný do úzadia a ignorovaný nami samými. Hlas, ktorý chce byť vypočutý a radí nám stíšiť sa a spomaliť. Častokrát sa aj vďaka jeho vypočutiu začnú v našom živote diať úžasné veci . 

A začneme žiť......